Aparat RTG Morita Veraview X800

RTG punktowe

Współczesna radiologia stomatologiczna 
wykorzystuje wiele nowoczesnych metod
 obrazowania, jednak najpowszechniejszą i
najczęściej stosowaną techniką są
 rentgenowskie zdjęcia punktowe zębów.

Do tej techniki obrazowania wykorzystywany jest
 aparat RTG wewnątrzustny, który wykonuje takie 
radiogramy – zdjęcia wewnątrzustne, przy
 otrzymywaniu których detektor promieniowania X 
(film lub czujnik cyfrowy) znajdują się w jamie ustnej.
 Dlatego przy wykonywaniu badania RTG punktowego
 zęba niezwykle istotna jest dbałość o prawidłowe
pozycjonowanie, aby otrzymać zdjęcia doskonałe
 technicznie wnoszące nowe informacje
diagnostyczne. W NOX Centrum Diagnostyki
 Obrazowej zdjęcia wewnątrzustne zębów
wykonywane są przez doświadczony personel
 techniczny na wysokiej klasy aparacie firmy Morita, 
który charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 
obrazów.

Do zdjęć wewnątrzustnych zalicza się:

  • zdjęcia zębowe
  • zdjęcia skrzydłowo–zgryzowe
  • 
zdjęcia zgryzowe

RTG punktowe wykorzystywane jest przed każdą 
ekstrakcją zęba oraz podczas każdego leczenia 
kanałowego, a także w leczeniu próchnicy zębów i
stanów zapalnych miazgi zęba. Zdjęcia 
wewnątrzustne obrazują dokładny przebieg korzeni 
zęba, ilość i stopień zakrzywienia kanałów a także 
pomaga w wykryciu próchnicy na powierzchniach 
stycznych zęba – niewidocznych podczas 
standardowego badania stomatologicznego.

Na wykonanie badania RTG punktowego zęba nie jest potrzebne
 skierowanie. Zdjęcia wewnątrzustne wykonywane są na życzenie pacjenta lub
wskazanie lekarza – zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci.