Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt POPW.01.04.00-28-0001/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi podnoszącej konkurencyjność firmy Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej.

We wdrażanej strategii zostały zdefiniowane rekomendacje dalszych szczegółowych działań. Działalność przedsiębiorstwa dzięki temu będzie mogła być poddana optymalizacji, zwiększając konkurencyjność produktów i całej firmy w wielu aspektach.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 024 400,00 PLN