Cefalometria to technika obrazowania RTG pozwalająca na dokładne odwzorowanie szczegółów i wymiarów części kostnych i miękkich twarzoczaszki.

Cefalometria najczęściej wykonywana w postaci zdjęć tzw. tele-bocznych (zdjęcie boczne części twarzowej czaszki) pozwala na dokładne odwzorowanie struktur twarzoczaszki, ich wymiarów i wzajemnych relacji. Cefalometria jest wykorzystywana przy planowaniu leczenia ortodontyczno-chirurgicznego, w chirurgii rekonstrukcyjnej, w protetyce oraz coraz częściej w szeroko pojętej medycynie wieku rozwojowego.

Cefalometria jest precyzyjnym i nowoczesnym wymiarem badań stomatologicznych. Jej celem jest postawienie trafnej diagnozy i zastosowania odpowiednich metod leczenia. Współczesna ortodoncja czy protetyka nie mogłaby się bez tego badania obyć. Zdjęcia cefalometryczne wykonywane są w przypadku wypełniania braków w uzębieniu implantami. Dzięki temu badaniu możliwe jest zniwelowanie zmian patologicznych w obrębie jamy ustnej, ale i także zapewnienie właściwego wrażenia estetycznego. Na badanie cefalometryczne wymagane jest skierowanie od lekarza.

Wskazania do wykonania badania

  • Podstawowym wskazaniem do wykonania zdjęcia cefalometrycznego czaszki jest leczenie ortodontyczne zarówno dzieci jak i dorosłych w celu likwidacji wad zgryzu. Cefalometria jest w tym wypadku nieocenioną pomocą dla lekarza ortodonty podczas wykonania pomiarów i utworzenia planu leczenia ortodontycznego.
  • Zdjęcie cefalometryczne pozwala także na ocenę wzrostu kostnego twarzy. Badanie może być wykonywane przed planowanym leczeniem a także w trakcie procesu leczenia.

Przeciwskazania

  • ciąża
  • II połowa cyklu miesiączkowego – u kobiet u których zaistniała możliwość zapłodnienia

Badanie cefalometryczne wykonuje się z wykorzystaniem ramienia cefalometrycznego, które jest częścią aparatu wykonującego zdjęcia pantomograficzne. Nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski Mority stosowany w Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX w bardzo niewielkim stopniu wpływa na organizm człowieka, nie mniej jednak nie jest dla niego obojętny. Jeżeli istnieje taka konieczność badania cefalometryczne mogą być wykonywane wielokrotnie oraz dla pacjentów w każdym wieku.

Przebieg badania

Cefalometria jest badaniem RTG, które nie wymaga od pacjenta wcześniejszego przygotowania. Badanie wykonywane jest w pozycji stojącej i podobnie jak w przypadku badania pantomograficznego pacjent proszony jest o usunięcie z obrębu głowy i szyi wszelkich elementów metalowych takich jak łańcuszki, kolczyki itd. Przed wykonaniem badania osłania się pacjenta fartuchem ochronnym w zakresie tych rejonów ciała, które nie są objęte zakresem badania. Po wyjęciu ewentualnych protez technik elektroradiologii pozycjonuje głowę pacjenta w kraniostacie, czyli uchwytach znajdujących się w obrębie uszu oraz nasady nosa pacjenta. Ekspozycja trwa zaledwie kilka sekund, a zdjęcie dostępne jest natychmiast na komputerze.

Po wykonanym badaniu pacjent otrzymuje zapis badania na płycie CD/DVD.