Wstęp

Obecnie rentgenodiagnostyka jest jedną z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie.

W niektórych przypadkach zdjęcie rentgenowskie wykonywane jest jako badanie rutynowe i przesiewowe np. badania RTG klatki piersiowej. W innych, prześwietlenie jest pierwszym badaniem diagnostycznym jakie wykonuje się po urazach, a także w przypadku wszelkich problemów z układem ruchu oraz schorzeń reumatologicznych i laryngologicznych.

Uwaga

Na wszystkie badania RTG wymagane jest skierowanie od lekarza. Wyjątkiem jest RTG punktowe zęba, które można wykonać bez skierowania.

Co należy zabrać na badania RTG

  • skierowanie od lekarza
  • dokument tożsamości
  • wyniki wcześniejszych badań obrazowych
  • osoby niepełnoletnie mogą zgłosić się na badanie wyłącznie z rodzicem lub prawnym opiekunem

Wyniki

Wyniki badania dostępne są na płycie CD/DVD zaraz po wykonanym badaniu. Opis badania jest gotowy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.