Trójwymiarowe komputerowe badania tomograficzne CBCT 3D ze względu na najwyższą jakość zdjęć i niską dawkę RTG są ważnym narzędziem diagnostycznym w wielu specjalizacjach stomatologii a także w laryngologii.

Lista badań CBCT

CBCT jeden odcinek
CBCT zatok
CBCT ucha środkowego
CBCT szczęki i żuchwy
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu lub rozwarciu
CBCY stawów skroniowo-żuchwowych w zawrciu i rozwarciu
CBCT szczęki
CBCT żuchwy

Tomografia 3D to obecnie najnowocześniejsza światowa metoda wizualizacji struktur twardych twarzoczaszki z zastosowaniem wiązki promieniowania RTG o charakterze stożka.

Wysoka jakość zdjęcia 3D pozwala wyeliminować błędy w stawianiu diagnozy, ocenić stopień zaawansowania zmian patologicznych łagodnych i złośliwych czy zmian pourazowych lub ciał obcych. CBCT jest szybszą i zdecydowanie bezpieczniejsza odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej. Na badanie tomografii stożkowej wymagane jest skierowanie od lekarza!

Badania CBCT są dla pacjentów bezpieczne i całkowicie bezbolesne. Ograniczona ilość promieniowania podczas badania jest również ogromnym atutem. Ponadto badanie przebiega szybko i sprawnie, nie powodując dyskomfortu u pacjenta. Ponieważ tomograf stożkowa 3D znalazła swoje zastosowanie także i w ortodoncji, stąd to nieinwazyjne badanie może być także wykonywane na dzieciach. Specjaliści centrum posiadają olbrzymie doświadczenie w pracy z małym pacjentem.

Wskazania do wykonania badania

  • periodontologia
  • chirurgia szczękowej
  • ortodoncja
  • endodoncja
  • diagnostyka chorób stawu skroniowo-żuchwowego i zatok przynosowych.
  • niezwykle istotne znaczenie odgrywa również w planowaniu i leczeniu implantologicznym, dając możliwość m.in. dokładnego pomiaru grubości kości i precyzyjnego zaplanowania lokalizacji implantów i ich doboru. Dawka promieniowania jest około 10 razy mniejsza, a czas badania znacznie krótszy niż w przypadku konwencjonalnej TK.

Przeciwskazania

  • ciąża
  • II połowa cyklu miesiączkowego – u kobiet, u których zaistniała możliwość zapłodnienia

Nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski Mority stosowany w Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX w bardzo niewielkim stopniu wpływa na organizm człowieka, nie mniej jednak nie jest dla niego obojętny. Jeżeli istnieje taka konieczność badania rentgenowskie mogą być wykonywane wielokrotnie oraz dla pacjentów w każdym wieku.

Przebieg badania

Badanie CBCT wykonywane jest w pozycji siedzącej. Przed wykonaniem badania osłania się pacjenta fartuchem ochronnym w zakresie tych rejonów ciała, które nie są objęte zakresem badania. Po wyjęciu ewentualnych protez technik elektroradiologii pozycjonuje pacjenta na fotelu używając do tego specjalnego pozycjonera unieruchamiającego żuchwę pacjenta na czas trwania badania. Skanowanie w badaniu tomografii stożkowej trwa od 10 do maksymalnie 60 sekund, a dawka promieniowania jest wielokrotnie mniejsza niż w badaniu konwencjonalnej tomografii komputerowej.

Po wykonanym badaniu pacjent otrzymuje zapis badania CBCT na płycie CD/DVD. Czas oczekiwania na opis badania wynosi do 7 dni roboczych od daty wykonania badania.