Aparat RTG Morita Veraview X800

Pantomograf
 (Cefalostat)

Pantomograf to aparat zewnatrzustny
 wykorzystywany do obrazowania struktur 
twarzy, na którym uwidacznie się wszystkie
 zęby, również te, które nie sa widoczne w 
jamie ustnej (zęby niewyrżnięte i
 zatrzymane).

Do wykonania zdjęcia pantomograficznego 
wykorzystywana jest lampa rentegenowska, która wraz z
 płytą elektroniczną zataczając półokrąg dookoła
 unieruchomnionej głowy pacjenta odbiera obraz
 wszystkich zębów wraz ze strukturami sąsiadującymi.
 Badanie panoramiczne jest niezwykle cennym
 badaniem przesiewowym, umożliwiającym wczesne 
wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i
 żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych
 oraz w zatokach szczękowych. W badaniu widoczne 
są również tkanki otaczające m.in.: tkanka kostna
 wyrostków zębodołowych, zatoki szczękowe, wyrostki
 żuchwy czy łuki zębowe. Zdjęcie pantomograficzne
jest także niezbędne do leczenia implantologicznego 
oraz ortodontycznego.

Niewątpliwą zaletą wykonywania zdjęć
 pantomograficznych jest duży zakres obrazowania 
przy zachowaniu minimalnej dawki promieniowania,
 porównywalnej do tej, którą człowiek otrzymuje
 każdego dnia ze środowiska. W NOX Centrum
 Diagnostyki Obrazowej dysponujemy nowoczesnym,
 w pełni cyfrowym pantomografem firmy Morita 
wyposażonym w przystawkę umożliwającą
 wykonywanie także zdjęć cefalometrycznych.

Cefalometria to tak naprawdę jedna z odmian zdjęcia 
RTG czaski w pozycji bocznej znajdująca 
zastosowanie głównie w ortodoncji. Zdjęcie
 cefalometryczne umożliwia bardzo dokładne
 zobrazowanie części twarzowej czaszki na którym 
widać tkanki twarde i miękkie twarzy, podniebienie 
twarde a także zatoki przynosowe. Dzięki temu 
ortodonta może ustalić anatomiczną przyczynę wady
 zgryzu, ocenić wzrost kostny pacjenta oraz dokonać 
pomiarów niezbędnych do opracowania planu
 leczenia.

W pracowni NOX zdjęcia pantomograficzne oraz cefalometryczne
wykonywane są zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.