Tomograf Morita 3D Accuitomo 170

Tomograf stożkowy
(CBCT)

CBCT – tomografia wiązki stożkowej jest
 szybszą i bezpieczniejszą odmianą
 konwencjonalnej tomografii komputerowej, 
przeznaczoną dla stomatologii, chirurgii
 szczękowej, ortodoncji i laryngologii.

Zastosowanie promieniowania X w postaci wiązki stożkowej umożliwia obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Powoduje to znaczne zmniejszenie dawki promieniowania, a co za tym idzie skrócenie czasu trwania badania. Badanie CBCT jest bezpieczniejsze dla pacjenta, ponieważ dane obrazowe uzyskane podczas jednego obrotu lampy rentgenowskiej (trwającego poniżej jednej minuty), odpowiadają wielu projekcjom radiologicznym. Jedno badanie tomografii stożkowej może zastąpić wiele zdjęć punktowych, panoramicznych czy cefalometrycznych, a obróbka danych pochodzących z tego badania dostarcza lekarzowi bardzo wiele informacji.

W NOX Centrum Diagnostyki Obrazowej oferujemy nowoczesny aparat tomografii stożkowej Accuitomo firmy Morita, a badania wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel techniczny. Skany 3D wykonywane w badaniu CBCT pozwalają na zaplanowanie zabiegów oraz przeprowadzenie ich w analogiczny sposób. Dzięki wysokiej rozdzielczości skanu (im rozdzielczość wyższa, tym odległość między kolejnymi warstwami mniejsza, a skan 3D dokładniejszy) można zobrazować wszystkie struktury anatomiczne pod dowolnym kątem, bez zniekształceń i nakładania się detali.

Tomografia stożkowa to badanie, którym można uwidocznić tkanki miękkie i struktury kostne, precyzyjnie przeanalizować przebieg ważnych struktur jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenie zębów czy położenie zatok obocznych nosa. Stosowanie badań obrazowych 3D zapewnia pacjentom doskonałą diagnostykę a lekarzom pomaga przygotować siebie i pacjenta do przeprowadzenia nawet najbardziej skomplikowanego zabiegu w najbezpieczniejszy sposób lub zaoszczędzić pacjentom przewlekłego leczenia czy niepotrzebnych operacji zwiadowczych.

W pracowni NOX wykonujemy badania tomografii stożkowej dla osób
 dorosłych i dzieci na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.