Aparat RTG Siemens Multix Fusion Max

RTG klasyczne

Radiologia klasyczna to metoda
 diagnostyczna wykorzystująca promienie 
rentgenowskie do obrazowania struktur
 ludzkiego ciała. Promieniowanie X jest
 rodzajem fal przypominającym fale
 radiowe.

Badanie RTG, zwane potocznie “prześwietleniem” polega na przenikaniu kontrolowanej wiązki promieniowania X przez wybraną część ciała pacjenta, która jest odbierana przez detektor promieni rentgenowskich znajdujący się za badaną okolicą. Detektorem promieni X może być błona fotograficzna lub specjalny ekran luminescencyjny- zmieniający pierwotny obraz promieniowania X na światło widzialne. Przechodzące przez ludzkie ciało promienie rentgenowskie powodują zaczernienie błony fotograficznej w stopniu zależnym od natężenia tego promieniowania. W Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX wykonujemy badania rentgenowskie na nowoczesnym, bezpiecznym, w pełni cyfrowym aparacie RTG Multix Fusion Max firmy SIEMENS z lampą mocowaną na zawieszeniu sufitowym oraz stołem o udźwigu do 300 kg. Detektor cyfrowy aparatu w znaczący sposób skraca czas ekspozycji, dzięki czemu pacjent otrzymuje najniższą z możliwych dawek promieniowania. Naszym aparatem kostno-płucnym wykonujemy badania diagnostyczne w zakresie wielu dziedzin medycznych.

Badanie RTG trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie bezbolesne oraz w większości przypadków nie wymaga specjalnego przygotowania – za wyjątkiem badań kręgosłupa lędźwiowego oraz jamy brzusznej, gdzie stosuje się odrębna procedurę przygotowawczą. W Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX badania RTG wykonujemy zarówno dla dorosłych jak i dzieci. W naszym zespole diagnostycznym znajdują się wybitni specjaliści w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej z dużym doświadczeniem w ocenie badań RTG u dzieci i dorosłych.

W Centrum Diagnostyki Obrazowej NOX badania RTG wykonujemy zarówno dla dorosłych jak i dzieci. W naszym zespole diagnostycznym znajdują się wybitni specjaliści w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej z dużym doświadczeniem w ocenie badań RTG u dzieci i dorosłych.